Gora Gorou
ALLO MEGANE

Gora Gorou


★★★★★ - 24 Consults

2.8€ / min

Bonjour, je suis Gora, voyant

  • Planning
  • Avis
- ★★★★★

Super TOP
04-02-2022

- ★★★★★

14-12-2021

- ★★★★★

14-12-2021

- ★★★★★

TOP
14-12-2021

PEB - ★★★★★

TEST
25-11-2021

- ★★★☆☆

TEST MOURAD 9H41
24-11-2021